บริการ

Services We Provide

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2013 บริษัท ไทยนิสเซอิ จำกัด ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในฐานะบริษัทการค้า ภายใต้ปรัชญาในการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรือง โดยจัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการให้บริการอย่างดีเยี่ยม ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทยได้

เดือนสิงหาคม ปี 2016 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางการค้าชนิด “ITC” (International Trading Company) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งจะอนุมัติเฉพาะบริษัทการค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น เราจึงสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำลงให้กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกที่สามารถใช้ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีนำเข้าได้

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาผู้จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆในไทย หรือประสบปัญหาการถูกกำหนดปริมาณขั้นต่ำในการสั่งซื้อที่มากเกินไป โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา !

ตัวอย่างสินค้าและบริการ

Service References

ผู้ช่วยในการจัดหาและจัดซื้อสินค้า

เป้าหมาย    ผู้ผลิตที่ต้องการจัดหาชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบต่างๆจากผู้แทนจำหน่ายภายนอก

ผลลัพท์    

  • จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำลงโดยได้รับการยกเว้นอากรนำเข้าภายใต้สิทธิประโยชน์ BOI
  • ลดขั้นตอนในการนำเข้าหรือการจัดหาที่ซับซ้อนและยุ่งยาก
  • ลดปัญหาพื้นที่จำกัดในการจัดเก็บสินค้า/การจัดการสินค้าคงคลัง

การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า (Thai Distributor)

เป้าหมาย     ผู้ผลิตสินค้าต่างๆที่ต้องการจำหน่ายสินค้าในไทย

ผลลัพท์       ลดความเสี่ยงจากการต้องชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด โดยผ่านเราซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-ไทยที่ได้รับความน่าเชื่อถือให้เป็นผู้แทนจำหน่ายตลอดจนส่งมอบสินค้า ซึ่งเรามีเครือข่ายบริษัทคู่ค้าในแต่ละชนิดอุตสาหกรรมที่หลากหลายและมากมาย

การส่งมอบ

กิจกรรมส่งเสริมการขาย

1. การโปรโมทสินค้าในงานจัดแสดงสินค้า

การออกร้านแนะนำผลิตภัณฑ์ในงานจัดแสดงสินค้าต่างๆที่จัดขึ้นในไทย

2. การติดต่อออกพบลูกค้าและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการออกพบลูกค้าและบริษัทคู่ค้าต่างๆที่หลากหลาย โดยฝ่ายขายชาวญี่ปุ่นและไทยที่มีประสบการณ์

3. E-Commerce (การจำหน่ายผ่านสื่ออิเล็คโทรนิคส์)

การจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง “LAZADA” ซึ่งเป็น E-commerce website ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย